Teflon je označení pro krystalický polytetrafluoretylen (C2F4)n se zkratkou PTFE. Polymer Teflon obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru a díky vysokopevnostní vazbě s uhlíkem má obdivuhodnou teplotní i chemickou odolnost a svou hustotou okolo 2200 kg/m3 se řadí mezi plasty s nejvyšší hodnotou. Objev fluoropolymeru je dílem náhody. V roce 1938 při syntetizaci a vývoji freonu v chemickém koncernu DuPont si chemik Roy J. Plunkett u tlakových nádob s plynným tetrafluoretylenem TFE všiml polymerovaného bílého voskovitého prášku PTFE, který se stal jeho dalším zdrojem výzkumu. Patent Teflonu přinesl firmě DuPont věhlas, a dokonce je tento vysokoteplotní plast uveden v Guinnessově knize rekordů jako nejhladší materiál. Kromě proslulého obchodního jména Teflon se můžete setkat s obchodními názvy: Fluon, Hostaflon dříve Dyneon a u membrán je nejznámější název Gore-Tex...

V našem sortimentu technických plastů naleznete cenovou kalkulaci na čtvercové teflonové desky natur PFTE 1 200 x 1 200 mm v tloušťkách od 0,5 mm do 30 mm a na metrové vytlačované teflonové tyče PTFE natur od průměru 5 mm do 140 mm. Pokud potřebujete jiné rozměry teflonových desek, lisované teflonové tyče, teflonové trubky nebo hadičky, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám vypracujeme kalkulaci na základě konkrétních požadavků.

Charakteristika polytetrafluorethylenu PTFE

Polytetrafluoretylen PTFE je tuhý plast voskovitého vzhledu s úžasnými vlastnostmi jako je vysoká teplotní i chemická odolnost rázová pevnost, dlouhá životnost, nenasákavost, velmi nízký součinitel povrchového tření a mimořádné kluzné či dielektrické schopnosti i při vysokých kmitočtech. V aplikacích s čistým PTFE bez daších přísad je nutné brát zřetel na studené tečení, neboť u odolnosti proti krípu (z angl. creep) je pro teflon zátěží nejen hmotnost zatížení, ale i teplota. Teflonový plátek mezi dvěma opěrnými body by se mohl při vyšší teplotě a delší časové expozici trvale deformovat pouze i svou vlastní vahou. Studený tok lze dobře omezit přidáním uhlíku PTFE C25 a docílí se tím také vyšší tvrdosti i lepší otěruvzdornosti. Díky studenému toku má ale teflon vynikající těsnicí schopnost.

Polytetrafluoretylen PTFE a jeho opracování

Teflon je vhodný pro řezání, soustružení, frézování a vrtání k výrobě třískově obráběných dílů. Při třískovém obrábění hraje roli nejen výběr vhodných a ostrých nástrojů, ale i dodržování vysoké řezné rychlosti, malý posuv a odvod třísek. Pro chlazení lze využít jednak odvod tepla nad třísku, kde se využije přirozená vlastnost teflonu jako izolantu, nebo chlazení čistou vodu pro zamezení vzniku trhlinek způsobených pnutím. Teflon pro obrábění vyžaduje minimálně teplotu 23 °C, aby se předešlo změně rozměrů, ke které dochází už při teplotě 20 °C (tzv. inverzní bod struktury PTFE).

Odolnost polytetrafluorenu PTFE v různých prostředích

Jedinečná molekulová struktura atomu fluoru s uhlíkem s téměř úplným zastíněním nerozvětveného uhlíkatého řetězce, propůjčují tak atomy fluoru teflonu unikátní chemickou odolnost. Teflon je pak v tomto ohledu nejodolnější z technických plastů. S téměř nulovou nasákavostí vodou odolává teflon kyselinám, zásadám, solím a rozpouštědlům i za zvýšených teplot. U plněných tříd PTFE je však chemická odolnost ovlivněna typem plniva. Výhodou teflonu je potravinářským atestem stvrzená zdravotní nezávadnost. Kromě vysoké chemické rezistence nabízí teflon vysokou teplotní odolnost s širokou škálou pracovních teplot (-200 až +260 °C, krátkodobě i 300 °C) a současně malá zápalnost teflonu (mezi 500 až 600 °C) s nízkým vývinem kouře při hoření ho řadí mezi nehořlavé polymery.

 

Vlastnosti Teflonu PTFE bez přísad:

Vlastnosti teflonu PTFE                                                 Norma                       Hodnoty           Jednotky
Hustota DIN 53479         2,2 g/m3
Mechanické vlastnosti      
Mez pevnosti DIN 53455 25 MPa
Průtažnost DIN 53455 300 %
Modul pružnosti v tahu DIN 53457 400–700 MPa
Vrubová houževnatost DIN 53453 16 Kj/m2
Tvrdost (Shore) DIN 53505 D 50–60  
Tepelné vlastnosti      
Maximální pracovní teplota pro 20 000 hod.         DIN 53460 260 °C
Koeficient lineární tepelné roztažnosti DIN 53752 1,3–1,7 K · 10-4
Tepelná vodivost DIN 52612 0,23 W/(m·K)
Pracovní rozsah maximálních teplot   -200 až +260 °C
Bod tání 327 ºC
Teplota křehnutí chladem <-250 ºC
Elektrické vlastnosti      
Dielektrická pevnost DIN 53481 >20 kV/mm
Povrchový odpor DIN 53482 >1017 Ω
Dielektrická konstanta při 1 MHz DIN 53483 2,1  
Další vlastnosti      
Hořlavost UL94 V0  
Absorpce vody DIN 53495 <0,01 %
Netoxičnost ano  
Lepitelnost ne  
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace