Polyamid PA 6 vzniká polymerizací kaprolaktamu (C6H11NO)n a je u nás znám pod obchodním názvem Silon, jelikož s myšlenkou výroby i jména přišel vynálezce Otto Wichterle v Baťově zlínské laboratoři. Z americké laboratoře pak pochází patent teploty tání polyamidu PA6.6 a nepatentované jméno Nylon, o kterém se traduje, že pochází z iniciál metropole New York a tří počátečních písmen Londýna. Nylon je dnes vnímám jako souhrnné označení lineárních alifatických polyamidů. Dnešní modifikované polyamidy jsou vyráběny metodou tlakového lití nebo extruzí v prvotřídní kvalitě bez vzduchových bublin a jsou podrobovány kontrole ultrazvukem pro odhalení skrytých vad. U konstrukčních polyamidů se můžete setkat s řadou obchodních názvů: Akulon, Durethan, Ertalon, Grilamid, Grilon, Ravamid, Rilsan, Sniamid, Sustamid,Tecamid, Tecast, Technyl, Technyl Star, Ultramid, Verton, Vestamid...

V našem sortimentu technických plastů naleznete cenovou kalkulaci na standardní polyamidové desky PA6 o rozměru 500 x 1 000 mm v tloušťkách od 10 mm do 100 mm v barvě natur mléčně bílé nebo černé a polyamidové tyče PA6 od průměru 6 mm do 250 mm v standardní délce 1 metr opět v mléčně bílé a černé barvě. Pokud potřebujete specifický polyamid, jinou barvu či rozměr polyamidových PA 6 desek a tyčí, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám vypracujeme kalkulaci na základě konkrétních požadavků.

Charakteristika polyamidů

Polyamidy a jejich modifikace se všeobecně vyznačují vysokou pevností, tvrdostí, houževnatostí, dobrou odolností proti otěru a kluznými parametry s nízkým koeficientem tření i tlumicí schopností. Výhodou silonových desek a tyčí je i odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům. Polyamidy snášejí vysokou zátěž a jsou velmi dobře opracovatelné pomocí běžných obráběcích strojů.

Polyamid PA 6 a jeho opracování

Polyamid je vhodný pro řezání, soustružení, frézování a vrtání k výrobě třískově obráběných dílů. Při vrtání, řezání kotoučovou i pásovou pilou je nutné dbát na odvětrávání pracoviště. Pro hladký povrch polyamidu je třeba ostrých nástrojů z rychlořezné oceli a vhodné chlazení. Doporučuje se provádět mezi jednotlivými operacemi namáčení polyamidu do vody nejméně na 24 hodin. U obrábění polyamidu je nezbytná nejen ostrost nástroje a důkladné chlazení zejména při horizontálním obrábění, ale i technologický postup s malým posuvem, malým záběrem a předvrtání s postupným zvětšováním. Pro opracování větších bloků od průměru 130 mm při vrtání a třískovém obrábění se musí nejdříve předvrtat z obou stran menší otvor vrtákem o průměru mezi 15 až 18 mm do hloubky 30 mm s ručním posunem vrtáku.

Odolnost polyamidu PA 6 v různých prostředích a teplotách

Polyamid PA 6 má dobrou odolnost na uhlíkaté sloučeniny, alifatické uhlovodíky, esterketony, etery, alkoholy, anorganické sloučeniny, paliva, tuky, oleje, rozpouštědla, vodu, a to i za zvýšených teplot. Minimální je však odolnost polyamidu na slabé kyseliny, slabé zásady a sloučeniny chlóru. Neodolává silným kyselinám, zásadám, fenolům, krezolům, sloučeninám s obsahem chlóru (chlornan sodný, chloroform,chlorid železitý, oxidačním látkám (peroxid vodíku), anilinu, rezorcínu, suchému ani vlhkému oxidu siřičitému. Polyamidové výrobky lze vystavovat krátkodobě teplotám od -30 do +110 °C.

 

Vlastnosti vytlačovaného polyamidu PA6 v suchém stavu:

 
Vlastnosti polyamidu PA 6 E                                               Norma                 Hodnota           Jednotka
Hustota ISO 1183 1,14 g/cm3
Nasákavost za 24 hod ve vodě 23 °C DIN EN ISO 6 3 %
Nasákavost za 96 hod ve vodě 23 °C DIN EN ISO 6 3 %
Mechanické vlastnosti      
Pevnost v tahu (přetržení) ISO 527-2 min. 65 MPa
Mez kluzu v tahu DIN53455 68–73 MPa
Tažnost DIN53455 30–50 %
E-modul pružnosti v tahu ISO 527 - 1 min. 2450 MPa
E-modul pružnosti v ohybu ISO 527 - 1 min. 2100 MPa
Rázová houževnatost Charpy 7,5 J při +23 °C a při -20 °C   DIN53453 nezlomí se
Vrubová houževnatost Charpy 23 °C DIN53453 7 kJ/m2
Tvrdost (Shore D)   82 MPa
Zkouška povrchové tvrdosti kuličkou Brinel ISO 2039-1 160 MPa
Koeficient tření oproti oceli p = 0,05 N/mm2   0,38–0,45  
Tepelné vlastnosti      
Bod tání   215–235 °C
Tepelná vodivost DIN 52612 0,3 W/m·K
Koeficient lineární tepelné roztažnosti mezi 23–60 °C       DIN 53752 0,6 · 10-4 K-1
Provozní teplota (1)   88 °C
Maximální krátkodobá teplota(2)   150 °C
Miniální teplota(3)   -40 °C
Hořlavost UL 94 (při tloušťce 3-6 mm)   HB – V2  
Elektrické vlastnosti      
Vnitřní specifický odpor DIN 53482 1012 Ω·cm
Povrchový odpor DIN 53482 >1010 Ω
Dielektrická pevnost DIN 53481 > 22 kV/mm
Tepelná vodivost   0,33 W/(m·K)
Odolnost proti plazivým proudům CTI DIN 53480 600  
Ztrátový činitel  tan Δ při 1MHz ISO 250 0,06 Ω·cm

 

(1)  Stálá  provozní  teplota  5 000 h.  Od teploty vzduchu vyšší než 23°  C  se  mění  mechanické  vlastnosti polyamidu.  Uvedená hodnota slouží pouze orientačně a je založena na poloviční hodnotě napětí v tahu při 23° C.
(2) Hodnota je indikativní pro krátkodobé vystavení bez zatížení.
(3) Mechanické vlastnosti polyamidu s nižší teplotou klesají a jsou ovlivněny i dalšími faktory jako je například vlhkost. Nejsou brány v potaz rázové podmínky ani velká zátěž.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace