Konstrukční plast POM z anglického názvu polyoxymethylene si kvůli svému chemickému vzorci (CH2O)n vysloužil i další vžité názvy polyacetal, acetal nebo polyformaldehyd. Označení POM C upřesňuje, že se jedná o kopolymer (z angl. copolymer), který na rozdíl od pevnějšího stejnorodého homopolymeru POM H má v makromolekule minimálně dva různé monomery a je chemicky odolnější. Za objevem polyoxymetylenu stojí německý lékárník Hermann Staudinger, který v oblasti polymerů získal v roce 1953 Nobelovu cenu. O pár let později americký koncern DuPont získal patent na homopolymer, v roce 1960 začal s komerční výrobou pod obchodním názvem Derlin a v 80. letech vyrukoval na trh s homopolymerem Derlin II. K výrobě polyoxymetylenu na základě vlastního výzkumu se v prvopočátku přidala ještě americká společnost Celanese s obchodním názvem Celcon a německý výrobce Hoechts s pojmenováním Hostaform. Dnes se můžeme setkat s řadou obchodních jmen dle různých výrobců: BlueStar POM, Duracon, Ertacetal, Kematal, Kepital, Kocetal, Polypenco, Ramtal, Resinex POM, Tarnoform, Tecaform, Ultraform, Yuntianhua POM, Zellamid 900...

V našem sortimentu technických plastů naleznete cenovou kalkulaci na polyacetal kopolymer POM C v podobě desek a tyčí. Natur bílé nebo černé polyacetalové POM C desky standardně dodáváme o rozměru 610 mm x 1 000 mm v tloušťkách od 10 mm až po 50 mm. Natur bílé nebo černé metrové POM C tyče o průměru od 8 mm do 150 mm dodáváme v délce 1 metru, přičemž u větších průměrů (od 50 mm) lze tyče dodat bez příplatku i v poloviční délce. Pro desky a tyče v provedení homopolymer POM H, nebo pro jiný rozměr či barvu desek a tyčí v provedení kopolymer POM C nás prosím kontaktujte, rádi Vám vypracujeme kalkulaci za základě konkrétních požadavků.

Charakteristika polyacetalu POM

POM jsou termoplastické polymery, které se díky husté krystalické struktuře vyznačují vysokou pevností, tuhostí, nárazovou houževnatostí, pružností i vysokou odolnosti vůči únavovému lomu. Zpracovávají se převážně vstřikováním (90 %), vytlačováním a vyfukováním při 200 až 210 °C, přičemž lehčí kopolymery jsou rychleji zpracovatelné než homopolymery. Tužší homopolymer POM H Derlin má vyšší krystalinitu, vyšší pevnost v tahu a ohybu než kopolymery Hostaform či Ultraform, u kterých je více ceněna vyšší chemická odolnost. Výhodou polyacetalu je i zdravotní nezávadnost stvrzená potravinářským atestem. Kromě čistých polyacetalů se používá i POM s přidaným teflonem, skleněnými vlákny, barvivy a kovy pro detekci.

POM a jeho opracování

Polyacetal je vhodným plastem pro řezání, soustružení, frézování, vrtání, k výrobě třískově obráběných dílů a dá se i svařovat. POM se vyznačuje malou mírou opotřebení s nízkým koeficientem tření bez ulpívání na protikusu, proto je snadno strojně obrobitelný a využívá se jeho výborných fyzikálních vlastností k výrobě velmi přesných dílů, které jsou díky malé nasákavosti rozměrově stálé i ve vlhku. Pro hladký povrch plastů je třeba ostrých nástrojů a břity z tvrdokovu se doporučují předehřát na 120 °C.

Odolnost POM v různých prostředcích a teplotách

Polyformaldehydy se vyznačují širokou teplotní použitelností, dobrou elektroizolační schopností, nízkou nasákavostí a chemickou odolností vůči rozpouštědlům, palivům, solným roztokům, olejům a lubrikantům. Oproti homopolymeru POM H má kopolymer POM C vyšší chemickou odolnost i vyšší stabilitu při dlouhodobém tepelném zatížení a může být využíván i v horké vodě do 80 °C. Kopolymer neodolává silným kyselinám, ale je odolný vůči silným zásadám.

 

Vlastnosti kopolymeru POM C a homopolymeru POM H:

Fyzikální vlastnosti                                                                       Norma ISO/IEC   POM C         POM H         Jednotky
Hustota 1183 1,41 1,43 g/m3
Absorpce za 24 hod ve vodě 23 °C (1), (2) 62 20 18 mg
    0,24 0,21 %
Absorpce za 96 hod ve vodě 23 °C (1), (2) 62 37 36 mg
    0,45 0,43 %
Hygroskopičnost t 23 °C a 50% relativní vlhkost - 0,2 0,2 %
Nasákavost ve vodě 23 °C - 0,85 0,85 %
Tepelné vlastnosti        
Bod tání - 165 175 °C
Tepelná vodivost při 23 °C - 0,31 0,31 W/(K·m)
Koeficient lineár. tep. roztažnosti, ø při 23–60 °C - 110 95 K · 10-4
Koeficient lineár. tep. roztažnosti, ø při 23–100 °C - 125 110 K · 10-4
Teplota deformace při ohybu, metoda A: 1,8 MPa 75 105 115 °C
Max. krátkodobá provozní teplota vzduchu (3) - 140 150 °C
Provozní teplota nepřetržitě 5 000 hod.(4) - 115 105 °C
Provozní teplota nepřetržitě 20 000 hod.(4) - 100 90 °C
Minimální provozní teplota (5) - -50 -50 °C
Hořlavost podle ASTM 4589 15 15 %
Mechanické vlastnosti při 23 °C        
Mez pevnosti v tahu (6) 527 68 78 MPa
Průtažnost (6) 527 35 35 %
Modul pružnosti tahu (7) 527 3100 3600 MPa
Napětí při 1%, 2% a 5% stlačení (7) 604 19/35/67   22/40/75   MPa
Tečení v tlaku prodloužení 1 % za 1000 hod.(8) 899 13 15 MPa
Rázová houževnatost Charpy (9) 179/3D >150 >200 kJ/m2
Vrubová houževnatost Charpy 179/3C 7 10 kJ/m2
Vrubová houževnatost Isod 180/2A 7 10 kJ/m2
Povrchová tvrdost kuličkou(10) 2039-1 140 160 MPa
Tvrdost Rockwell (10) 2039-2 M 84 M 88  
Elektrické vlastnosti při 23 °C        
Dielektrická pevnost (11) *243 20 20 kV/mm
Měrný vnitřní odpor *93 1014 1014 Ω·cm
Povrchový odpor *93 1015 1015 Ω
Dielektrická konstanta při 50 Hz *250 3,6 3,6  
Dielektrická konstanta  při 1 MHz *250 3,6 3,6  
Disipační činitel tan Δ při 50 Hz *250 0 0  
Disipační činitel tan Δ při 1 MHz *250 0,01 0,01  
Odolnost proti plazivým proudům (CTI) *112 600 600  

 

* Měřeno na suchých zkušebních vzorcích
(1) Testy byly provedeny na zkušebních vzorcích obrobených z tyčí o průměru 40–60 mm (dle DIN 16985). Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty výsledků zkoušek.
(2) Provedeno na kotoučích o průměru 50 x 3 mm podle metod 1/1 L normy DIN 53495.
(3) Pouze pro krátkodobou expozici (několik hodin) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.
(4) Tepelná odolnost v rozmezí 5 000–20 000 hodin. Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotně-oxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.
(5) Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní, použitelné limity.
(6) Zkušební rychlost : 20 mm/min.
(7) Zkušební rychlost : 1 mm/min.
(8) Zkušební vzorky: Typ 3 (DIN) - Typ 1 (ISO) - Typ M-1 (ASTM).
(9) Použité kyvadlo : DIN 51222 – 7,5 J.
(10) Zkušební vzorky o tloušťce 10 mm.
(11) Elektrody : P 25/ P 75, v transformátorovém oleji podle IEC 296, zkušební vzorky o tloušťce 1 mm přírodní. Dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiálů  (ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE) může dosahovat pouze 50% hodnoty, naměřené u přírodních materiálů. Eventuální mikroporéznost vyskytující se uvnitř polyacetalových profilů rovněž významně snižuje dielektrickou pevnost.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace